Blå boden

Boden håller stängt under vintersäsongen.