Bra att veta

Hamnvy över hamnen med fler båtar.

Svanshalls Krog

Hamnen Svanshall, 263 92 Jonstorp

070-9954295

svanshall@telia.com

Från Helsingborg

Kör väg 111 mot Höganäs. Kör igenom Höganäs och sväng sedan höger mot Ängelholm på väg 112. Följ väg 112 mot Ängelholm. Vid Jonstorp sväng vänster in på Norra kustvägen mot Arild. Följ vägen tills du kommer till Svanshall. Sväng höger ner till hamnen.

Från Ängelholm

Kör väg 112 mot Höganäs. Följ vägen tills du kommer till Jonstorp. Sväng höger in på Norra kustvägen mot Arild. Följ vägen tills du kommer till Svanshall. Sväng höger ner till hamnen.